Wyniki MWKR Łódź 14/15.05.2005

sędzia 1. dnia: Pani Stephe Bruin (NL)
sędzia 2. dnia: Pani Penny Bydlinski (UK)

nr kota
klasa
płeć
tytuł, imię i przydomek właściciel 1 dzień 2 dzień
330

3

1,0 GIC Remarque Rosa Glaca*CZ E Kralka CACE EX1
331 3 0,1 GIC Urani Blue Bis*PL J A Bisiak CACE HP
332 5 0,1 IC Romina Ewjatar*PL E Kralka CAGCIB CAGCIB
333 9 1,0 A Flashpaw’s De Luxe B D Goryluk CAC CAC
334 7 1,0 Zaniematsu Nadyozhniy Chudyesni*NL J Bisiak CACIB, BIV CACIB, BIV
335 9 0,1 Beauty Lady Silver Sharming*UA J Dybek CAC CAC
336 12 0,1 Nana Puma*PL E Lesiak-Kłysiak EX1 EX1
337 11 0,1 Agata Ewjatar*PL E Kralka EX1 EX1
367 8 1,0 Dionizos z Panteonu*PL P Sawicki CAP CAP

Jeśli powyższa tabela jest niekompletna lub zawiera błędy prosimy o korektę: admin@ruscatclub.pl
If this chart is incomplete or contains any mistakes, please, let us know at: admin@ruscatclub.pl