Wyniki MWKR Ryga 11/12.12.2004

sędzia 1. dnia: Pani Janna Jyrkinen
sędzia 2. dnia: Pan Hans G. Lindberg

nr kota
klasa
płeć
tytuł, imię i przydomek właściciel 1 dzień 2 dzień
241 3 1,0 GIC Masheka Christmas Korgorush*RUS Inara Viksana CACE, BIV CACE
242 3 0,1 GIC FIN*Zarin Querida Marika Klof CACE HP
243 3 0,1 GIC Anetta Arkanoid*CZ Ewa Kralka EX2 CACE
245 5 1,0 IC Max Ewjatar*PL Agnieszka Piątkowska CAGCIB CAGCIB
246 5 0,1 IC Kamelia Arrakis*PL Agnieszka Piątkowska CAGCIB CAGCIB, BIV
247 5 0,1 IC Ginna Ewjatar*PL Ewa Kralka EX2 EX3
248 5 0,1 IC Assol E.U.Nelsoni --- EX4
249 7 0,1 CH LV*Elm s Cat Ciprese Ewa Kralka EX2 CACIB
250 7 0,1 CH Katarina Rus Klara Popova EX3 ---
254 7 0,1 CH FIN*Saraitshikin Quintessa Sara Ojaniemi CACIB,NOM EX2
251 9 1,0 Remarque Rosa Glauca*CZ Ewa Kralka CAC CACIB
252 9 1,0 Lavrik Blue Bell Joanna Łukaszuk EX2 CAC
253 9 1,0 Amur Regina Dapkuviene EX3 ---

Jeśli powyższa tabela jest niekompletna lub zawiera błędy prosimy o korektę: admin@ruscatclub.pl
If this chart is incomplete or contains any mistakes, please, let us know at: admin@ruscatclub.pl