Wyniki MWKR Łódź 15/16.05.2004

sędzia 1. dnia: ---
sędzia 2. dnia: ---

nr kota
klasa
płeć
tytuł, imię i przydomek właściciel 1 dzień 2 dzień
315
03
1,0
GIC A Flashpaw's Behave Yourself E. Tarnowska CACE, BIV CACE BIV BIS
316
03
0,1
GIC Tara Blue-Bis*PL B. Kaczmarek CACE CACE
317
05
0,1
IC Anetta Arkanoid*CZ E. Tarnowska CAGCIB CAGCIB
318
05
1,0
IP Aton Supra Felis*PL B. Kaczmarek CAGPIB CAGPIB
319
05
1,0
Diki z Dobrej Ręki M. Płomińska Buczek CABIB -
320
09
1,0
Admiral Maskotka Carów*PL I. Raudisz - Kobiela CAC -
321
09
1,0
Controversial Cowboy M. Kozłowska Ex2 EX2
322
09
1,0
Xsanax Blue-Bis*PL D. Kucharczyk Ex3 CAC
323
09
0,1
Barbara LV CFCA Ilja Demajanov Ex4 EX4
324
09
0,1
Frida Ewjatar*PL E. Tarnowska EX1 CAC EX3
325
09
0,1
Ginna Ewjatar*PL E. Tarnowska Ex2 CAC
326
09
0,1
Greta Ewjatar*PL J. Dybek Ex3 EX1
327
09
0,1
Dafi z Dobrej Ręki M. Płomińska Buczek EX1 CAP -
328
10
0,1
Dori z Dobrej Ręki M. Płomińska Buczek Ex2 -
329
11
0,1
Kameta Ewjatar*PL Anna Goćwin Ex2 EX1
330
11
0,1
K-Calista Ewjatar*PL D. Walędzik Ex1, BIV EX2
331
11
1,0
V-Uspekh Hareza A Piatkowska EX1 EX1 BIV NOM BIS

Jeśli powyższa tabela jest niekompletna lub zawiera błędy prosimy o korektę: admin@ruscatclub.pl
If this chart is incomplete or contains any mistakes, please, let us know at: admin@ruscatclub.pl